https://course.webintmaster.com/1621769683032?utm_source=afikomannn2-0-2-2

7 שיטות לגלות את העתיד של המתחרים ללא כדור בדולח

מספר שיטות וכיוונים מחקריים שיעזרו לנו לזהות פעילות עסקית של מתחרים עוד לפני שהיא מומשה, זאת באמצעות ניטור ומחקר מספר אספקטים 'מקוריים' יותר בפעילות המתחרה.