Eco-System & New Activities Finder

חפשו את שם החברה, ובעזרת הטאבים בראש החיפוש תוכלו לגלות את האקו-סיסטם של החברה (ספקים, שותפים, לקוחות) או פעילויות חדשות והשקות שקיימה החברה בזמן האחרון. מנוע החיפוש משתמש בדורקים מתקדמים לחיפוש בגוגל שפיתחנו

Eco-System – מחפש דפים בהם שם החברה מופיע תחת כותרות או כתובות המכילות מילים אינדיקטיביות לשותפים, לקוחות או ספקים כמו – case studies, partenrs, customers וכו'. ומנצל את המבנה הקבוע של דפים כאלה כדי לאתר את האקו-סיסטם של חברות בצורה מקורית יותר.

New Activity – מחפש דפים בהם שם החברה מופיע תחת כותרות עם מילים אינדיקטיביות להשקות או מוצרים/פעילויות חדשות כמו Launch, Announcemnt וכו'. 

איך אפשר לעזור?